Разглеждане

Начало > Археологическа лингвистика | Новини

Есхара от Небет тепе и карта на разпространението на монети Одрю
За някои имена на Пловдив
Според хипотеза на ст.н.с. д-р К. Кисьов, Пловдив е бил главен град на Одриското царство и съответно е носел името Одриса/Одрюза/Одризон. Доказателствата му - локалното разпространение на монетите Одрюза в региона на Пловдив и появата им в есхарата на Небет тепе.